Schettens, 22 april 2011
Beste oud-leden van de S.L.S.,
De Sportvereniging Longerhouw Schettens organiseert in samenwerking met de Stichting Doarpsfeesten Skettens-Longerhou op zaterdag 18 juni 2011 een speciale kaatswedstrijd, namelijk de “Reüniepartij”!
Wij willen u als oud-lid van de S.L.S. van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze kaatswedstrijd.
Deze kaatswedstrijd is op de zaterdag tijdens het dorpsfeest van Schettens-Longerhouw welke op 16, 17 en 18 juni 2011 in Schettens zal plaatsvinden.
Er zal deze dag gekaatst worden met een luchtbal, zodat alle dorpsbewoners en oud-leden mee kunnen doen (met of zonder kaatswant).
De ontvangst is om 9.45 uur in de feesttent in Schettens. Vanaf 10.30 uur zal er gekaatst worden op het sportveld en rond 16.30 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Ook zijn er activiteiten voor degenen die niet kaatsen, zo is er voor de kinderen t/m 12 jaar een zweefmolen en ’s middags is er een wandelpuzzeltocht door Schettens.
Na deze activiteiten kunt u uiteraard met alle oud-leden en dorpsbewoners nog nagenieten in de feesttent en van de “baarch oan it spit”. ’s Avonds treedt Jelle B. op in de feesttent.
U kunt zich voor deze partij opgeven tot en met maandag 13 juni 19.00 uur per e-mail sls79@live.nl of telefonisch bij Marieke Reinsma telefoonnummer 0517-531946.

De inleg bedraagt 3 euro per persoon. Op de site van Dorpskrant Het Viadukt kunt u zien wie zich voor deze kaatswedstrijd hebben opgegeven. Het internetadres is http://www.nwfriesland.nl/viadukt via de button “Kaatsen 18 juni 2011” kunt u de actuele lijst bekijken.
Wij hebben geprobeerd om alle huidige adressen van alle oud-leden te achterhalen. Mocht u oud-leden kennen die nog niet op de hoogte zijn van deze kaatswedstrijd dan horen wij dat graag. Wij zorgen er dan voor dat zij alsnog een uitnodigingsbrief ontvangen.
Wij hopen u te mogen begroeten op 18 juni in Schettens.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Sportvereniging Longerhouw Schettens,
Sytse Hibma, Marieke Reinsma, Freddy Postma, Willem Elgersma,
Johan Visser en Hillegonda Mensonides

Facebook reacties