Schettens (Fries: Skettens) is een oud terpdorp in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Tot 2011 behoorde Schettens tot de voormalige gemeente Wonseradeel.

Even buiten Schettens op de terp Sotterum, stond eeuwenlang de Osinga State. Deze werd achtereenvolgens door de adellijke families Van Osinga en Van Aysma bewoond. Na het vertrek van de laatste bewoner naar Zutphen, is deze omgebouwd tot boerderij.

De terp Sotterum werd in de 19e eeuw afgegraven, in 2015 startte een archeologische opgraving.

Ten noorden van het dorp bevindt zich de eveneens afgegraven terp Bittens. Uit deze terp zijn belangrijke vondsten bekend, zoals een geometrisch versierde pot. Filens hoorde tot 1949 bij Witmarsum en kwam toen door een herindeling bij Schettens.

Facebook reacties